Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel ZakelijkGlasvezel.nl zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan ZakelijkGlasvezel.nl niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. ZakelijkGlasvezel.nl garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. ZakelijkGlasvezel.nl wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Wanneer ZakelijkGlasvezel.nl links naar websites van derden weergeeft, aanvaardt ZakelijkGlasvezel.nl geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door ZakelijkGlasvezel.nl niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

ZakelijkGlasvezel.nl behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ZakelijkGlasvezel.nl of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

ZakelijkGlasvezel.nl behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

ZakelijkGlasvezel.nl is een initiatief van Optifact | KvK nummer 55062199 | algemene voorwaarden | Cookies

Benieuwd naar de internetmogelijkheden op uw locatie? Check uw postcode!

Om te zien wat de beschikbare internetmogelijkheden zijn op uw adres.