Dark fiber

Dark Fibers zijn (onbelichte) glasvezelverbindingen tussen 2 locaties. De capaciteit van Dark Fiber is afhankelijk van het aanwezige type glasvezel, de te overbruggen afstand en de apparatuur die door u wordt ingezet. Met behulp van uw apparatuur kunt u zelf de verbinding ‘versnijden’ in meerdere transmissiepaden en zelf de capaciteit instellen.


Voor wie is Dark Fiber geschikt?

Door de capaciteit, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van Dark Fiber zijn deze verbindingen bij uitstek geschikt voor bedrijven die:

  • Een veilige verbinding met veel capaciteit nodig hebben tussen locaties
  • Rechtstreeks toegang willen hebben tot applicaties op een datacenter

Voordelen van Dark Fiber zijn:

  • Een exclusieve glasvezelverbinding die alleen door u gebruikt kan worden
  • Hoge capaciteit: met de door u in te zetten apparatuur kunt u een capaciteit van 10 Gbit/s en meer realiseren
  • Flexibiliteit: zelf kunnen versnijden van de capaciteit naar meerdere transmissiepaden
  • U hebt alles in eigen hand en zelf maximale controle
  • Beschikbaarheid van 99,8%

Benieuwd naar de internetmogelijkheden op uw locatie? Check uw postcode!

Om te zien wat de beschikbare internetmogelijkheden zijn op uw adres.